ЕДЕН ДЕН НА ЗАБАВА

 

        

                      Малку за загревање                                                                       Helloooo!!!!

    

                 Ова на коњот не сум јас...                                                   таму горе сум, трета од лево

    

                  Baby you can drive my car...                                                            Dance little sister...

    

                 почнува да врне изгледа?                                Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    

                           I said JUMP                                И се се завршува со добра лапачка.