ДОБРОДОЈДОВМЕ НАСТАВНИЧКИ     

                                Топли поздрави                                                                 Внимателно што ќе се каже

     

                        Право во клупите, наши                                               Отекоа овие, подобро да дремнам......